Skip to main content

Hírek

| Hírek

Meghívó

Kedves Egyesületi Tagok,

Az ANTROMEDICART Egyesület (székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u. 46.) évi rendes Közgyűlését 2019. május 3. napján 18.00 órára összehívjuk. A Közgyűlésre szeretettel várunk!

Ideje: 2019. május 3-án pénteken, 18.00-20.30 között

Helyszíne: 1028 Budapest, II. ker. Kossuth Lajos utca 10. (A helyszín majdnem szemben van a Pesthidegkúti Waldorf Iskolával.)

Napirendi pontok:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló) megválasztása

2. Az antropozófus gyógyítás és gyógyász-képzés helyzete Magyarországon, változások, jövőkép.

3. 2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

4. 2019. évi költségvetés elfogadása

5. Tagdíjat nem fizető tagok kizárása az Egyesületből

6. Új tagok felvétele

7. Ügyvivőtestületi és Felügyelő Bizottsági tagok jelölése és megválasztása

8. Előző évben továbbképzési támogatást nyert társunk beszámolójának ismertetése aképzéséről

9. 2019. évi tagdíjak befizetése

10. Egyebek

Emlékeztetünk Benneteket arra, hogy az alapszabály szerint, amennyiben a kitűzött időpontban nincs jelen a tagok több mint a fele, és ezért a közgyűlés nem határozatképes, úgy a közgyűlés megismétlése szükséges. A megismételt közgyűlést fél óra elteltével, 2019. május 3-án 18.30 órára hívjuk össze ugyanerre a helyszínre, amely az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.

Jelen meghívót minden tagnak elektronikus levélben is elküldjük. 

Ügyvivők