Skip to main content

Hírek

| Koronavírus

Tudománytalan és manipulatív

Recenzió Thomas Mayer: Korona oltások lelki szempontból című könyvéről (Jenbachmedia, Raubling 2021)

A könyv recenzió fordítása és közzététele: Dr. Szőke Henrik PhD., az IVVA vezetőségi tagja, magyarországi képviselője
Wagner Andrea egészségfejlesztő, AMA Egyesület
A szöveg eredetije: https://dasgoetheanum.com/unwissenschaftlich-und-manipulativ/

Thomas Mayer és egy több mint ötven névtelenül maradó emberből álló csoport Svájcban és Németországban a Covid-19 betegséggel és a korona elleni oltásokkal kapcsolatos „természetfeletti megfigyeléseikről” számolnak be ebben a könyvben.

A különböző munkacsoportok, amelyek látszólag lazán egymáshoz is kapcsolódnak, abból indulnak ki, hogy minden vakcinának egy élő lényisége van. Az oltóanyagokat például oltóanyag-ampullák kézben tartásával is „megvizsgálták". A vakcinákban „pusztító akaratú” (84. o.) „rendkívül gonosz” lényeket írnak le, melyek minden emberivel szemben megfelelően pusztító hatással bírnak.

Egy rövidebb részben terapeuták beoltott emberekkel kapcsolatos tapasztalataikról számolnak be, melyek során a páciensek szöveteiben összesűrűsödéseket, csökkent rezgési képességet és lelki szinten megkeményedést érzékeltek, illetve az oltottak aurájának károsodását írták le.

A szerzők részletesen beszámolnak koronavakcina okozta károsodásokról, melyeket elhunytaknál észleltek. Haláluk utáni életüket nagymértékben befolyásolják a vakcinák, jelentős következményekkel a jövőbeli inkarnációkra nézve. De maga a Covid-betegség is „olyan súlyos, mint öt [melyik?] más betegség együttvéve.”. (136. o.)

A könyv konspiratív hozzáállása

A könyv négy részből áll: észlelési beszámolók, más szerzők írásai, egy diszkusszió és egy összefoglaló. A „Fizikailag látható" részben a szerzők azt állítják, hogy vannak olyan hatékony gyógyszerek, amelyeket szándékosan titokban tartanak, hogy növeljék az oltási nyomást. Ennek zsaroló eszközei a karanténok és az alapjogok korlátozása is. A PCR-teszt kulcsszerepet játszik abban, hogy a pozitívan tesztelteket fertőzöttnek nyilvánítsák, bár „legjobb esetben is csak „kontaminációt" jelez (23. o.). A védőoltások hatástalanok, de súlyosan egészségkárosítók, és magas halálozási rátával járnak. A diszkusszió részben Mayer még tovább megy. Állítólag a SARS-CoV-2-t laboratóriumban állították elő „fekete mágiás” szándékkal (305. o.). A vírus elszabadulása nem véletlen, hanem egy nemzetközi „oltás- és vírusmaffia” (308. o.) idézte elő szándékosan.

A szellemtudomány minimális kritériumai nem teljesülnek

Az antropozófus iskolázási út deklarált célja az érzékfeletti észlelés szisztematikus, önkritikus gyakorlása és fejlesztése. Ha az emberek ezt az utat akarják járni, az a hagyományos tudományos kutatásoknál is szigorúbban követeli meg a megfelelő átláthatóságot és módszertani tisztaságot. A tudományos munka szokásos alapkövetelményei közé tartozik a lelkiismeretesség, a saját vizsgálódások önkritikus megkérdőjelezése, a kutatási módszer és tárgyának adottsága, illetve átláthatósága, az ítéletek visszafogottsága, a motivációs és érdekkonfliktusok feltárása stb. Ez a könyv egyik feltételnek sem felel meg:

  • Az állítólagos több mint ötven névtelen szerzőnél hiányzik a minimális átláthatóság.
  • A könyv kezdettől fogva olyan szélsőségesen helyezkedik bele a korona- és oltás-szkeptikus narratívába, és így előzetes negatív elvárásokba, hogy az objektív megfigyelési helyzet nem adott. A könyv szenzációra törekvő stílusa arra is utal, hogy hiányzik a szükséges józanság és előítéletmentesség. A könyvben egyetlen helyen sem ismerhető fel saját szemléletmódjának önkritikus megkérdőjelezése.
  • Nem található utalás a titkosan tartott csoport tagjainak egyéb tudományos tevékenységére. Tudomásunk szerint e csoportok és az antropozófus orvoslás között nincsenek kétoldalú munkakapcsolatok.
  • A könyv erősen igyekszik félelmet szítani, nem szabadon hagyó, ahogy az hiteles szellemtudománytól elvárható lenne. Ellenőrizhetetlen kijelentésekkel óva intenek az oltástól, mint korábban az egyházi fenyegetések a pokolbéli kínoktól. A szerzők ugyanazt a félelmi reflexet használják, amellyel a politikát vádolják.
  • A természettudományos kutatásban, a megfigyelési kontextustól függően, sokszor eltérő eredményekre jutunk. Rudolf Steiner szövegeit olvasva is látszólagos ellentmondásokba ütközünk, amikor szellemi tényekre különböző szemszögből tekintünk. Mayernél és munkatársainál csak bizonyosság van: mind az ötven ember mindig ugyanarra a visszavonhatatlan eredményre jut. Ez nélkülöz minden hitelességet.
  • Az antropozófus orvosok közül, akik közé ezen recenzió szerzői is tartoznak, sokan foglalkoznak Covid-betegekkel, valamint oltott és nem oltott emberek ellátásával, és rengeteg tapasztalattal rendelkeznek iskolázott megfigyelés által. Saját megfigyeléseink ellentmondanak a Mayer által írt könyv tartalmának.

Az antropozófiára gyakorolt káros hatás

Módszertanilag ez a munka minden felismerhető területen hiteltelen, tudománytalan, manipulatív, semmi köze az antropozófus szellemtudományhoz és az antropozófus gyógyászathoz. A jelenlegi helyzet jeleinek mélyebb megértéséhez szilárd tudományos módszertanra van szükség, amely mellett az antropozófia és az általa ihletett orvostudomány elkötelezettnek érzi magát.

Az antropozófiának okozott kár, amelyet ez a magát jól eladó könyv okoz, még nem látható be. A könyv társszerzői azért maradnak névtelenek, mert „nem akarnak rágalmazási kampány célpontjává válni" (17. o.), de nem riadnak vissza attól, hogy Rudolf Steinert és antropozófiáját mondják magukénak kétes munkájuk érdekében, hisz állításuk szerint Rudolf Steiner pontosan megjósolta azt, ami a könyvben le van írva. Ezt az állítást egyértelműen el kell utasítani. Rudolf Steiner műveinek tartalma és még kevésbé módszertana nem támasztja alá az ilyen állításokat.

Tido von Schoen-Angerer IVAA, Thomas Breitkreuz IVAA, Matthias Girke MS, Georg Soldner MS

 

Letölthető változat (pdf)