Skip to main content

Hírek

| Hírek

Antromedicart Egyesület Továbbképzési Támogatási Programja

Az Antromedicart Egyesület 2018. március 23. Közgyűlésének határozata értelmében létrehoztuk az AMA Továbbképzési Támogatási Programját.

A továbbképzési program célja a magyarországi antropozófus orvoslás és gyógyítás elősegítése: képzések, továbbképzések, kutatások, publikációk készítésének, a konferenciákon való részvétel támogatása.

Az Egyesület évente a költségvetési terv alapján dönt a pályázható összegről. Ennek mértékét az éves költségvetés elfogadásakor határozzuk meg; az Ügyvivő testület javaslata alapján ez teljes naptári évben jelenleg egy millió forint évente, de mivel a program 2018-ban indul, és ez ebből a szempontból csonka év, ezért 2018-ban 500.000 Ft-ot fordít az AMA Egyesület ilyen célokra.

A támogatást pályázat formájában lehet kérelmezni képzés, továbbképzés, kutatás, publikáció készítése, illetve konferencián való részvétel céljából. Egy pályázó évente maximum két pályázatot adhat be két projektre, úgy, hogy egy-egy projektre egy pályázó az adott projekt összegének, díjának, költségének maximum 50%-át kaphatja meg, ami nem lehet több mint 150.000 Ft projektenként. Egy pályázó maximum három egymás utáni évben kaphat ilyen jellegű támogatást. Ha valaki ismételten kér támogatást, csak akkor vehető egyáltalán figyelembe a pályázata, ha az előző elnyert támogatás felhasználásáról a lentebb részletezett módon tájékoztatja az Ügyvivő testületet és a Közgyűlést.

Ha valamelyik évben marad a Továbbképzési Támogatási Program keretéből, ez belefolyik a következő évi keretbe, de az éves Továbbképzési Támogatási Program összege ebben az esetben sem növekszik az évi egy millió forint fölé.

Pályázni folyamatosan lehet az előzetesen erre a célra elkülönített összeg erejéig. A pályázatokat emailben kell benyújtani az AMA Egyesület e-mail címére, csatolva a szükséges dokumentumokról a fénymásolatokat. A pályázatokról az Ügyvivőtestület harminc napon belül egyhangúan szavaz, és erről e-mailben tájékoztatja a pályázót.

Benyújtandó:

1. Életrajz (szakmai CV). Szükséges előfeltétel: támogatást az kaphat, aki elvégezte a hároméves Antromedicart képzést, és sikeres vizsgát tett (orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek), illetve terapeuták esetén eredményesen elvégezték a tanfolyamot.

2. Projekt leírása, költségvetése. Különösen indokolt esetben, az AMA-képzés harmadik évében járó orvosok és fogorvosok kérhetnek tanfolyami hozzájárulási díjcsökkentést – de ez sem haladhatja meg a részvételi díj 50%-át.

A projekt (kutatás, továbbképzés, publikáció elkészítése stb.) után a számlák és bizonylatok bemutatása szükséges az összeg felhasználásáról, illetve egy szakmai beszámoló (legalább 2 oldal terjedelemben) készítése, melyet az Egyesület Közgyűlésén a pályázó ismertet, bemutatja a pályázat célját és az elért eredményeket.

Pilisszentkereszt, 2018. április 28.

Antromedicart Egyesület ügyvivői