Skip to main content

Hírek

| Hírek

Évi rendes Közgyűlés

Kedves Egyesületi Tagok,

az Antromedicart Egyesület (székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u. 46.) évi rendes Közgyűlését 2024. május 23-án 18.00 órára összehívjuk. A Közgyűlésre szeretettel várunk!

Ideje: 2024. május 23-án 18.00- 20 óra között.
Helyszíne: Kláris Irodahajó, 1137 Budapest, Carl Lutz rkp. 29.
https://www.irodahajo.hu/hu/

Napirendi pontok:
1.) A Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló) megválasztása;
2.) Az antropozófus gyógyítás és gyógyász-képzés helyzete Magyarországon, változások, jövőkép;
3.) 2023. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;
4.) Az Egyesületnek a saját tagjaival, vezető tisztségviselőivel és ezek hozzátartozóival 2023-ban kötött szerződések megbeszélése és elfogadása;
5.) 2024. évi költségvetés elfogadása;
6.) Felhatalmazás megadása az Ügyvivő testület részére, hogy a 2024-es költségvetésmegvalósításához szükséges szerződéseket megkösse, ezek közé beleértve az Egyesületnek a saját tagjaival, vezető tisztségviselőivel és ezek hozzátartozóival kötendő szerződéseket is;
7.) Új tagok felvétele és az elmaradt tagok tagságának törlése;
8.) Az Ügyvivő testület tagjainak megválasztása;
9.) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása;
10.) Egyebek

Kötetlen beszélgetés büfé társaságában

Emlékeztetünk Benneteket arra, hogy az alapszabály szerint, amennyiben a kitűzött időpontban nincs jelen a tagok több mint fele, és ezért a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a Közgyűlés megismétlése szükséges. A megismételt Közgyűlést fél óra elteltével, 2024. május 23-án 18.30 órára hívjuk össze ugyanerre a helyszínre, amely az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Jelen meghívó minden tagnak elektronikus úton kiment.

Ügyvivők